Vasilij Vladimiroviç Barthold – Orta Asya Türk Tarihi (Dersleri)

“Verilecek derslerden maksat, sizlere Türk kavimlerinin tarihi hakkında Rus ve Avrupa ilimlerinin elde ettiği neticeleri -bana verilen ders saatlarının müsaadesi nisbetinde- tanıtmaktır. Lâkin bu neticelerin pek zengin olmadığını ve buna ilişkin bir çok meselelerin henüz…