Yaşar Yücel – Kadı Burhaneddin (Türk büyükleri dizisi:36)

XlV. yüzyılda yaşamış olan Kadı Burhaneddin, millf tarihimizin üzerınde durulacak önemli şahsiyetlerinden biridir. Devlet yönetimine babadan kalma bir görev olan kadıllkla başlamış, çocukluğunda devrinin her türlü ilmini öğrenerek kendini yetiştirmiş, babası görevli olarak ayrılıp çeşitli…