Gülağ Öz – Yeniçeriler ve Bektaşilik

Kitabımızda üç önemli unsurun ilişkilerini ve sonuçlarını bazı belgelere dayandırarak anlatmaya çalıştık, yine de bu konuda çok fazla iddialı değiliz. Çünkü Osmanlı arşivlerinde konunun aydınlatılmasını bekleyen yığınlarca belge vardır. Bu belgelere ulaşmadan Yeniçeriler konusu ve…