Yıldız Kocasavaş – Balkanlarda Türk Mührü

Balkanlarda Türk Mührü. 24-29 Eylül 1979’da toplanan III. Milletler Arası Türkoloji Kongresi ile 20-25 Eylül 1982’de toplanan IV. Milletler Arası Türkoloji Kongresi’nde sunularak Balkanlardaki Türk varlığını gösteren 30 bildiriden oluşan bu eser, işlenen bir çok…