Mehmet Önal – Yusuf Ziya Ortaç (Türk büyükleri dizisi:11)

Yusuf Ziyâ Ortaç hakkında bugüne kadar yapılan çaUşmalar, dergi, gazete veya küçük bölümler halinde, bazı kitapların sayfalarında kalmış, şâirin hususiyeti ve eserleri, müstakil bir kitapta değerlendirilmemiştir. Üniversite’ terde lisans tezi olarak yapılan incelemeler ise Yusuf…