Ara
Generic filters

Atlas – Atlas Arkeo Anadolu’nun Arkeoloji Atlası 01 (2011)

İlk insandan günümüze evrensel kültür tarihinin tüm kesitlerinden izler taşıyan Anadolu kültürlerinin her biri,
kazanımların üzerine kurulan ve bir sonrakini hazırlayan karmaşık bir ağın parçalarıdır. Anadolu’nun zengin ve renkli
geçmişini bugüne taşıyan verilerin çeşitliliğiyle ilintili olarak, bu
topraklardaki derinliğini kavramak ya da bunu aktarmaya çalışmak bir o kadar güçleşir. 2002 yılında ArkeoAtlas, Anadolu’nun
uzun geçmişini derinlemesine yansıtan bilgileri bir araya
getirmek kaygısı ile yola koyuldu. Arkeolojinin topluma doğrudan ulaşıp herkese hitap edebilen bir format içinde sunulması ise
öncelikli hedeflerimiz arasında oldu. Aynı amacın yazarlarımız
tarafından paylaşılıp benimsenmesi, daha çok insana ulaşmamızı
sağlamanın ötesinde Türkiye arkeoloji yazınında da yeni bir dilin oluşmasına katkıda bulundu. Bu bağlamda sayfalarımızı paylaşan bilim
insanlarının desteği bizim için büyük bir
anlam ifade ettiği gibi, ArkeoAtlas’ın doldurmaya çalıştığı boşluğun, tüm meslektaşlarımız
tarafından görüldüğünü ve bu sorunu gidermek
konusundaki çabanın herkesçe paylaşılabileceğini kanıtladı. Her sayıda daha fazlasını
talep ettiğimiz “ustalar” işin büyük bir kısmını
yüklendi. Arkeoloji içerikli Türkçe yayınların
anmasına ve yabancı yayınlara ulaşmanın
kolaylaşmasına rağmen, ArkeoAtlas bu
süreçte önemli bir boşluğu doldurmaya devam
etti. Bilim giderek uzmanlaşmaya yönelik
konular içinde daha özgül bir nitelik kazınırken,
bilim insanları kendilerine yakın konuların ya da
uzmanlıklarının dışında derin okumalar yapma fırsatı bulmazken, ArkeoAtlas Anadolu arkeolojisi
için bir el kitabı niteliğini kazandı. Tüm eksiklerine
rağmen ArkeoAtlas sadece Türkiye popüler arkeoloj i
yayıncılığında değil, formatı ve yaklaşımı ile uluslararası düzeyde
bir örnek oluşturdu. Bu bağlamda ArkeoAtlas’ın, benzeri girişimler için sıfırdan başlamanın zorunluluk olmadığı, iyi ve kötü yanları ile yeni bir adım atmak için önemli bir basamak oluşturduğu
söylenebilir.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

Share

Bir yanıt yazın