Ara
Generic filters

Ayşe Ozil – Anadolu Rumları

Osmanlı topraklarında yaşamış olan gayrimüslim topluluklar tarihyazımında pek ilgi çekmemiş ya da gerçekçi olmayan şekillerde ele
alınmış, ayrımcı anlatılara konu olmuştur. Bunun en önemli nedeni
ve de sonucu gayrimüslimlerin Osmanlı toplumunun geri kalan kısmından
yani Müslümanlardan tamamen farklı bir kesim olarak görülmesidir. Bu
bakışa göre Hıristiyanlar ve Yahudiler, kendi içlerinde önemli bir farklılık
veya çeşitlilik barındırmayan, dış dünyaya kapalı, yekpare birer vücuttur. Bu
geleneksel görüş, son yıllarda epeyce eleştirilmesine rağmen, hem Osmanlı
tarihçiliğinde hem de geniş toplum kesimlerinde hala geçerliliğini koruyor

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

Share

Bir yanıt yazın