Ara
Generic filters

Bilal N. Şimşir – Rumeli’den Türk Göçleri Belgeler 1.Cilt 1877-1878

Rumeli, bu kitapta, Balkanlar anlamına kullanılmı tır. Balkanlardan Türk göçlerinin yakm tarihimiz içinde önemli yeri vardır. Bu
göçler, Türk’ün Avrupa’dan çekilmesi veya atılması anlamı ta ır ve
Osmanlı-Türk imparatorlu unun Balkanlardan çekilmesi tarihiyle
do rudan do ruya ba lantılıdır. Balkanlardan Türk ordusu ve idaresi safha safha çekilir veya atılırken, bunların yanısıra oralardaki
yerli Türk halk kitleleri de yerlerinden yurtlarından sökülmü ler ve
dalga dalga göç etmi lerdir. Rumeli Türk göçleri tarihi üzerinde yapılacak ara tırmalar, Osmanlı-Türk devletinin Balkanlardan çekilmesi tarihini daha da aydınlatacaktır.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

Share

Bir yanıt yazın