Ara
Generic filters

Michele Barrett – Marx’tan Foucault’ya İdeoloji

Marksist İdeoloji kavramı son günlerde en hırçın eleştirilere konu olmaktadır. Michéle Barrett, Marx’tan Foucault’ya İdeoloji adlı bu yapıtında post-Marksist bir yaklaşımla bu eleştiri kervanına katılmaktadır.Barrett,

Read More

Gavin Kendall – Gary Wickham – Foucault’nun Yöntemlerini Kullanmak

Sosyal bilimler dünyasında ve entelektüel camiada Foucault’nun son yıllarda ne kadar temel bir figüre dönüştüğünden bahsetmeye gerek yok. Ancak son yıllarda gerçekleşen bu Foucault patlamasının

Read More

John Locke – Yönetim Üzerine İkinci İnceleme

Siyasî düşünce tarihinin en dikkat çekici isimlerinden olan John Locke’un Yönetim Üzerine İkinci İnceleme adlı eseri siyaset felsefesinde çığır açıcı kaynakların başında gelmektedir.Günümüzde, siyasal liberalizmin

Read More

Rene Guenon – Dante ve Ortaçağ’da Dini Sembolizm

Sembollerin temsil ettikleri kültürel kodların ifadelendirilmesi ve bunun zaman-mekan-insan üçgeninde çözümlendirilmesiyle ilgili, Guenon’un dikkat çeken eserlerinden biri olarak öne çıkan bu çalışma, sizi sembolik anlamlar

Read More

Ernst Cassirer – Kant’ın Yaşamı ve Öğretisi

Yirminci yüzyılın önde gelen filozoflarından ve Yeni Kantçı akımın başlıca temsilcilerinden Ernst Cassirer’in felsefi bir monografi niteliğindeki Kant’ın Yaşamı ve Öğretisi tam anlamıyla klasikleşmiş bir

Read More

Tülin Bumin – Tartışılan Modernlik: Descartes ve Spinoza

Modernlik: Nedir? Ne zaman başladı? Ne zaman sona erdi? Sona erdi mi?… Benzeri sorularla aydınlatılmaya çalışılan Modernlik, “postmodern zamanlar”ın gündemini oluşturmaya devam ediyor; tartışmalar, kendisini

Read More

Paul Strathern – 90 Dakikada Descartes

Rene Descartes çocukluğunun büyük bölümünü yalnızlık içinde geçirdi. Bu hayatının geri kalanını da şekillendirdi; Descartes yalnızlığını sürdürdü. Sonsuz yalnız saatlerin karı şu oldu: “Düşünüyorum, öyleyse

Read More

Bryan S. Turner – Marx ve Oryantalizmin Sonu

Eski Oryantalizmin, Weber sosyolojisinin ve ATÜT’çü “Marksist” yaklaşımının, Ortadoğu toplumlarını ve İslamiyeti tarihin genel yasaları dışındaki bir benzersizlik gibi ele alışlarının eleştirisi. Sınıfsızlık, devrimsizlik ve

Read More

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com