Ara
Generic filters

Edward F. Benson – Hilal ve Demir Haç (Türklüğe Nefret Kitabı)

“Ermenistan’ın denize açılabilmesi için Türkiye’nin Karadeniz kıyısında bir liman onlara verilebilir.” “Kuzey Mezopotamya bölgesine dağdan indirilecek Kürtler ve Bedeviler yerleştirilerek Türklere karşı koruması Batılı güçlerle

Read More

Dimitri Vandov – Atatürk Dönemi Türk Sovyet İlişkileri

Atatürk’ün Sovyetler Birliği politikası nasıldı? Sovyetler Birliği’nin Türkiye politikasının amacı neydi? Türk-Sovyet ilişkilerinin altyapısı, gelişimi ve güncel politikadaki yeri. Türk-Sovyet antlaşmaları ve protokollerinin ruhu. Karşılıklı

Read More

Dimitir Şimanov – Türkiye İşçi ve Sosyalist Hareketi Kısa Tarih 1908 – 1965

Doğrusu istenirse, Türkiye’de sol’un tarihi henüz baştan başa yazılabilecek durumda değildir. Bu yönde hayli yol alınmış olmakla birlikte, -daha başka güçlüklerin ve sakıncaların yanı sıra-

Read More

David Parker – Batı’da Devrimler ve Devrimci Gelenek 1560 – 1991

Sekiz farklı devrimsel kesit üzerinde kurulu bu çalışma, devrimler tarihi alanında çalışan öğrenci ve öğretim görevlileri için pratik bir açılım olma amacını güdüyor. Devrimlerin nedenleri,

Read More

Dan Diner – Karşıt Hafızalar Soykırımınn Önemi ve Etkisi Üzerine

Yahudi Soykırımı, yani Holokost, gerçekleştikten ancak onyıllar sonra Batı kamuoyunun kolektif hafızasının yüzeyine çıktı ve yoğun bir hesaplaşmanın konusu oldu. Dan Diner’in bu kitaptaki sorgulamasına

Read More

Çetin Yetkin – Türkiye’de Tek Parti Yönetimi 1930-1945

“Hiçbir kuşak geleceğin insanlarını kendisi gibi düşünmeye zorunlu kılamaz. “Bugünü yaşayanlar, gelecektekiler tarafından yargılanacaklarını bilmekle ödevlidirler. Nasıl kendileri öncekileri yargılamışlarsa… Ülkemizde geçmiş yıllarla ilgili araştırmalar

Read More