Ara
Generic filters

Dimitri Vandov – Atatürk Dönemi Türk Sovyet İlişkileri

Atatürk’ün Sovyetler Birliği politikası nasıldı? Sovyetler Birliği’nin Türkiye politikasının amacı neydi? Türk-Sovyet ilişkilerinin altyapısı, gelişimi ve güncel politikadaki yeri. Türk-Sovyet antlaşmaları ve protokollerinin ruhu. Karşılıklı

Read More

Dimitri Kantemir – Osmanlı İmparatorluğunun Yükseliş ve Çöküş Tarihi 2. Cilt

Boğdan Prensi ve Voyvodası Dimitri Kandemir, 18. yüzyılın, değişik alandaki yapıtlarıyla tanınan, bilim tarihine ve evrensel ansiklopedilere geçmiş önemli bir bilgindir. Doğu incelemeleri de yapmış

Read More

Dimitri Kantemir – Osmanlı İmparatorluğunun Yükseliş ve Çöküş Tarihi 1.Cilt

Boğdan Prensi ve Voyvodası Dimitri Kandemir, 18. yüzyılın, değişik alandaki yapıtlarıyla tanınan, bilim tarihine ve evrensel ansiklopedilere geçmiş önemli bir bilgindir. Doğu incelemeleri de yapmış

Read More

Dimitri Gutas – Yunanca Düşünce Arapça Kültür – Bağdat’ta Yunanca – Arapça Çeviri Hareketi ve Erken Abbasi Toplumu

Halife el-Mehdî, Aristoteles’in Topika’sının Arapça’ya çevrilmesini emretmişti. Nasturi patriği I. Timotheos, İS 782 civarında kitabı Süryanice’den çevirdi.Yunanca’sına danışmayı da ihmal etmedi. Mehdî iyi bir öğrenciydi;

Read More

Dimitra Papagianni, Michael A. Morse – Neanderta

“Neandertallerin hikâyesi yeni keşifler ve paradigma sarsıcı bilimsel yenilikler sayesinde değişikliğe uğramakta. Artık Avrupa’daki evrimlerinin ve Asya’ya yayılımlarının izini sürmek, DNA’larını incelemek ve nasıl yaşayıp

Read More

Dimitir Şimanov – Türkiye İşçi ve Sosyalist Hareketi Kısa Tarih 1908 – 1965

Doğrusu istenirse, Türkiye’de sol’un tarihi henüz baştan başa yazılabilecek durumda değildir. Bu yönde hayli yol alınmış olmakla birlikte, -daha başka güçlüklerin ve sakıncaların yanı sıra-

Read More