Ara
Generic filters

Yaşar Kalafat – Makedonya Türkleri Arasında Yaşayan Halk İnançları

Bir milletin kimliğini tâyin ve tesbitte ilmin kullandığı en mühim unsurlardan birisini şüpehesiz halk inançları teşkil etmektedir. Halk inançları ayrı dinlere sonradan mensup olmuş toplulukların

Read More

Yaşar Çabuklu – Postmodern Toplumdan Kesitler

Postmodern Toplumdan Kesitler adıyla yayımlanan bu dokuzuncu kitabında Çabuklu, 1980’ler sonrasının postmodern toplumunda iktidar ilişkilerinin nasıl yeniden üretildiğini, liberal hoşgörü söylencesine karşın güvenlik ve kontrolün

Read More

Louis Althusser – Felsefi ve Siyasi Yazılar Cilt 3 – Psikanaliz Üzerine Yazılar – Freud ve Lacan

Yazılar’ın üçüncü cildi Psikanaliz üzerine Yazılar; Althusser’in psikanaliz üzerine kaleme aldığı ve ölümünün ardından yayına hazırlanan metinlerden oluşmaktadır. Eksenini Lacan’ın oluşturduğu bu yazılar, dönemin psikanaliz

Read More

Wilhelm Reich – Dinle Küçük Adam

Hitler’cilerin milyonlarca insanı öldürmelerinden sonra, kalkmış onları asıyorsun. Milyonları öldürmelerinden önce nerdeydin peki, o zaman ne düşünüyordun? Düzinelerle ceset oturup düşünmen için yeterli neden değil

Read More

Peter L. Berger, Brigitte Berger, Hansfried Kellner – Modernleşme ve Bilinç

Modernleşme teknolojik uygarlığın oluşturduğu ve dünyanın hemen hemen her tarafında uygulamaya konan bir olgudur. Her ülkenin bilhassa üçüncü dünya ülkeleri denilen ülkelerin heycanla sarıldıkları ve

Read More

Peter L. Berger – Melekler Hakkında Söylenti (Modern Toplumda Tabiatüstünün Yeniden Keşfi)

The Sacred Canopy’nin (Kutsal Şemsiye’nin) dikkatsiz okuyucular üzerinde muhtemel etkisinden rahatsız olan Berger bu yüzden kitabın öne sürdüğü görüşlerin birtakım olası teolojik çağrışımlarını ele alan

Read More

Peter L. Berger – Kutsal Şemsiye (Dinin Sosyolojik Teorisinin Ana Unsurları)

çağdaş sosyologlardan Peter L. Berger, Kutsal Şemsiye olarak bilinen eserinin elinizdeki çevirisiyle Türk okuyucusunun ilgi alanlarından birinde daha önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Yazarın elinizdeki bu

Read More

Soren Kierkegaard – Baştan Çıkarıcının Günlüğü

Kierkegaard, Baştan Çıkarıcının Günlüğü’nde insanlık tarihi kadar eski olan baştan çıkarma “uğraşı”nı yeniden gözden geçirmeye teşvik ediyor bizi. Bununla bağlantılı olarak da öpüşme, genç kızlık,

Read More

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com