Ara
Generic filters

Peter L. Berger, Samuel P. Huntington – Bir Küre Bin Bir Küreselleşme

Küreselleşme bazıları için yeni bir bakış ve demokratikleşme çağını açacak sihirli bir sözcük. Bazıları içinse Amerika’nın ekonomik ve siyasal egemenliğinde türdeşleşmiş bir dünyayı akla getiriyor.

Read More

Bağımsız Sosyal Bilimciler – IMF Gözetiminde On Uzun Yıl 1998-2008 Farklı Hükümetler Tek Siyaset

Bağımsız Sosyal Bilimciler, Türkiye ekonomisinin ve toplumsal dokunun çözülmesine sebep olan neoliberal politikalara karşı toplumu bilinçlendirmek ortak düşüncesiyle Kasım 2000’de bir araya gelen sosyal bilimciler

Read More

Bağımsız Sosyal Bilimciler – Türkiye’de ve Dünya’da Ekonomik Bunalım 2008-2009

Bağımsız Sosyal Bilimciler’in bu çalışması, dünyada ve Türkiye’de 2008-09’da yoğunlaşan ekonomik bunalıma odaklanıyor. Çalışma, sunuşu izleyen sekiz bölümden oluşmaktadır. İkinci Bölüm’de Türkiye’de halk sınıflarının güncel

Read More

Ayşe Buğra, Kaan Ağartan – 21. Yüzyılda Karl Polanyi’yi Okumak

Polanyi’nin ilkel ve antik ekonomiler üzerine yapılmış antropolojik araştırmaların bulgularından yararlanarak 19. yüzyıl piyasa ekonomisini karşılaştırmalı tarihsel bir perspektifle ele aldığı çalışmalarında merkezî sorun bellidir:

Read More

Ayşe Buğra – Devlet ve İş Adamları

Cumhuriyet’in ilk yıllarından 90’lara, Türkiye’nin “girişimcilik” tarihi ve devletle işadamlarının bir türlü gevşemeyen ilişkileri… Holdingleşme eğiliminin köklerinden liberalizmin tanımına ve Türkiye’deki algılanış biçimine, girişimci derneklerinin

Read More

Yahya S.Tezel – Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi

Cumhuriyetin siyasal yapısıyla kapitalist gelişme stratejisi, dış ticaret politikaları, yabancı sermaye, özel girişim, devlet kapitalizmi, tarım ve sanayi sektörlerinin yapısı ve gelişmesi, kamu kesiminde sermaye

Read More

Şafak Altun – 101 Ekonomi Hikayesi – Türk İş Adamının Bilmesi Gereken

Serbest Ticaret Anlaşması ve Tanzimat Fermanı’yla kapılarını Batı’ya açan Osmanlı ekonomisi, ilk kez kapitalist bir zihniyet dünyasıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu öyle yeni bir dünyaydı

Read More

Sungur Savran – Üçüncü Büyük Depresyon – Kapitalizmin Alacakaranlığı

21. yüzyıl, Milenyum”” edebiyatıyla, kapitalizmin şerefine patlatılan ideolojik havai fişeklerle karşılandı. Tarihin sonu ilan edilmişti. Sosyalizmin çöktüğü, geleceğin kapitalizmden başka seçenek içermediği yüksek sesle ilan

Read More

Sarp Mogan – Beyaz Yalaka – Kariyer İçin Hayat Feda Etme Sanatı

Parıltılı üniversite diplomanız, her geçen sene daha da göz kamaştırıcı hale gelen CV’niz, sizi her fırtınadan sağ çıkaracak hırslarınız ve ideallerinizle başarı merdivenlerini birer birer

Read More

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com