Chris Harman, Ernest Mandel – SSCB Tartışması

Doğu Avrupa’da Stalinizmin yarı çöküşü sağ kanadın uluslararasında “sosyalizmin bunalımını” ve Ekim Devrimi’yle açılan geleneğin sonunu ilan eden saldırısına yol açtı. Marksistlerin sadece anti-stalinist marksist geleneği savunarak – bu çok hayati de olsa – değil,…