Ara
Generic filters

Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Cilt 01

[featured_image]
indir
FileAction
47Ktu_aRvZon8gDownload

Dosya sayısı birden fazla olduğunda sayfanın altında mevcut dosyalar listesinden indirin.
  • Version
  • Download 814
  • Dosya Sayısı: 1
  • Oluşturma: 2023/06/01
  • Güncelleme: 2023/04/15

Bu çalışma İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-TV Bölümü ve British Council, lstanbul işbirliğiyle 1 8-1 9-20 Haziran tarihlerinde düzenlenen 'Türk Sineması'nda Yeni Yönelimler: Türk Film Araştırmaları' konferansının metinlerinden derlendi. Ağırlıkla genç akademisyen, araştırmacı ve yazarların ' orta' nesille bir araya geldiği bu toplantı aynı anda birçoğumuzun el atmak istediği, bölük pörçük, farkl ı yerlerde ve zamanlarda tanıştığımız, üzerine düşündüğümüz ama çok ürün veremediğimiz 'Türk Sineması'nı enine boyuna tartışma fırsatını verdi, hepimize. Fatih Özgüven'in Abdülhak Şinasi'den ödünç aldığı 'Türk Sineması ve Biz: Çam/ıca'daki Eniştemiz başlığı (2000 konferansından) bizim hareket noktamızdı. Hep g izli g izli keyfini çıkardığımız, ya da aldığımız hazzı açıklamaktan çekindiğimiz 'sinemamız' belki bizi değil, ama çok geniş bir seyirci kitlesini yıllarca tutkunu etti. 90'1arda bu bağlılık başka bir yoldan tekrar canlandı. Bu kez geniş seyirci kitlesini sinemada toplayan filmler kadar; bağımsız, marjinal örnekler de eski seyirci profiline pek benzemeyen yeni bir 'kitle' yarattı. Konferans boyunca bu iki alem arasında gidip gel indi. Eski ler, yeni ler, hatırası olanlar, tırışkalar (trash), oryantalistler, Batıcı lar tüm bu filmlerle aramıza mesafe koymadan, nostaljiye de çok kapı lmadan, hazzederek haşır neşir olduk.
Murat Belge, Türk Sineması'nın ortaya çıkışını tarihsel karşılaştırmalarla ve ağırlıkla Türk Edebiyatı'nın geçmişi ile karşı laştırarak konferansa çıkış noktası verdi. İki yabancı bildiri de vardı, Nevena Dakovic'in Balkanlar üzerine ve John Hill'in Küreselleşme Döneminde Ulusal Sinemalar'ın Hollywood'la nasıl yaşayacaklannı önerdiği çalışması.

Diğer bildiri ler sinemada Türkiye imgesini, Türk Sineması'nda 'kitsch' ve 'camp' kavramlarını, Yeşilçam'da Hol lywood etkilerini, Türk Sineması'nda kadının temsilini, sinemasal imgelerin dönüşümünü, 60'1ar Türk Sineması'nı, Türk Sineması'nda kimlikleri tartıştı.
Deniz DERMAN

Sinemalara Dair
Avrupa'nın Eşiği/Balkanları Düşlerken / Nevena Dakovic / 11
Hollywood Gerçeğini Kabullenmek / G lobal leşme Çağında Ulusal
Sinemalar / John Hill / 27
Bir Memleket Metaforu Olarak Kadın / Selim Eyüboğlu / 37
Türk Sinemasında Aşk ve Ahlak / Arus Yumul/ 47
Ebediyete Kadar / Deniz Derman/ 55
Ağızda Kalan Tad : Türk Sineması / Fatih Özgüven / 67
Sömürgecilik ve Ötesi
Sömürgeci Söylem ve Sinema: Kültürel Yanlılığın Yeniden
Sunumu / Cem Güzel/ 81
1960'1ar Popüler Sinemasının Yükselişi ve Düşüşü
Ulusallık Arayışında Bir Yaratıcı: Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı/
Ali Murat Akser / 95
Yerli Melodramlar ve Ruhsal Boşalım / Dilek Kaya Mutlu / 111
Sinemasal İmgelerin Dönüşümü
Batı'dan Güneşe Yolculuk/ Bige Akdeniz/ 1 23
Dışarıda(n) Türkiye
Oryantalizmi Aşmak / Murat Mıhçıoğlu / 1 31
O rtak Yapımların İç �.
e Dış Pazarlardaki Farklı Sunum Biçimleri
(1972-1984) / Kaya Ozkaracalar / 1 39
Sınırda Dolaşmak: Avustralya'da Türk Film Festivali / Catherine
Simpson / 1 49
Etki Altında Kadınlar: Kadınların Temsili
Medyada Kadın / Dilek İmançer / 1 61
Kadınımın Resmidir: Türk Melodram Afiş lerinde Kadının Temsili
(1 965-1 975) /Nazlı Eda Noyan / 1 67
Türk 'Kitsch'i ve 'Camp'i
Türk 'Tapon' Filmlerini Oyun Olarak Okuma Denemesi / Savaş
Arslan/ 1 85
Bir Türk 'Camp' Klasiği: Bu İkiliye Dikkat/ Melis Behlil / 203

 

Mevcut Dosyalar:

FileAction
47Ktu_aRvZon8gDownload

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

Share

Bir yanıt yazın