Ara
Generic filters

Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Cilt 03

[featured_image]
indir
FileAction
S_GcstlY4VodAwDownload

Dosya sayısı birden fazla olduğunda sayfanın altında mevcut dosyalar listesinden indirin.
  • Version
  • Download 193
  • Dosya Sayısı: 1
  • Oluşturma: 2023/06/01
  • Güncelleme: 2023/04/15

Bu çalışma İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-TV Bölümü ve British Council, lstanbul işbirliğiyle 1 8-1 9-20 Haziran tarihlerinde düzenlenen 'Türk Sineması'nda Yeni Yönelimler: Türk Film Araştırmaları' konferansının metinlerinden derlendi. Ağırlıkla genç akademisyen, araştırmacı ve yazarların ' orta' nesille bir araya geldiği bu toplantı aynı anda birçoğumuzun el atmak istediği, bölük pörçük, farkl ı yerlerde ve zamanlarda tanıştığımız, üzerine düşündüğümüz ama çok ürün veremediğimiz 'Türk Sineması'nı enine boyuna tartışma fırsatını verdi, hepimize. Fatih Özgüven'in Abdülhak Şinasi'den ödünç aldığı 'Türk Sineması ve Biz: Çam/ıca'daki Eniştemiz başlığı (2000 konferansından) bizim hareket noktamızdı. Hep g izli g izli keyfini çıkardığımız, ya da aldığımız hazzı açıklamaktan çekindiğimiz 'sinemamız' belki bizi değil, ama çok geniş bir seyirci kitlesini yıllarca tutkunu etti. 90'1arda bu bağlılık başka bir yoldan tekrar canlandı. Bu kez geniş seyirci kitlesini sinemada toplayan filmler kadar; bağımsız, marjinal örnekler de eski seyirci profiline pek benzemeyen yeni bir 'kitle' yarattı. Konferans boyunca bu iki alem arasında gidip gel indi. Eski ler, yeni ler, hatırası olanlar, tırışkalar (trash), oryantalistler, Batıcı lar tüm bu filmlerle aramıza mesafe koymadan, nostaljiye de çok kapı lmadan, hazzederek haşır neşir olduk.
Murat Belge, Türk Sineması'nın ortaya çıkışını tarihsel karşılaştırmalarla ve ağırlıkla Türk Edebiyatı'nın geçmişi ile karşı laştırarak konferansa çıkış noktası verdi. İki yabancı bildiri de vardı, Nevena Dakovic'in Balkanlar üzerine ve John Hill'in Küreselleşme Döneminde Ulusal Sinemalar'ın Hollywood'la nasıl yaşayacaklannı önerdiği çalışması.

Diğer bildiri ler sinemada Türkiye imgesini, Türk Sineması'nda 'kitsch' ve 'camp' kavramlarını, Yeşilçam'da Hol lywood etkilerini, Türk Sineması'nda kadının temsilini, sinemasal imgelerin dönüşümünü, 60'1ar Türk Sineması'nı, Türk Sineması'nda kimlikleri tartıştı.
Deniz DERMAN
Sinemayı Yazmak ve Okumak
Sokağa_ Bakan Pencereleriyle Eleştirinin Evi:
Eleştiri iktidarı Kime Verir? / Zeynep Tül Akbal Süalp / 11
"Doğan Görünümlü Şahin Yapmak" ya da "Üç Senede
Yeni Takım Kurmak" / Deniz Bayrakdar / 25
Terli Dansöz Göbeğinin Dayanılmaz Cazibesi / Kaya Özkaracalar / 37
Türk Sinema Tarihi Yazılımı: Bir Yöntem Önerisi / Murat Akser / 41
Sinema ve Millet: Bir "Derin" Söylem Makalesi / Savaş Arslan/ 49
Sinemada Mekan ve Zaman
1 923 - 1 950 Yılları Arasında Türk Sineması ve İstanbul/ Zarife
Öztürk / 59
Mekanın / Uzayın Dönüşümü: İç / Dış, Aşağı / Yukarı, Alanlar,
Sınırlar, Cepheler, Mekanlar / Fatoş Adiloğlu / 69
Yakın Geçmişe Ait Üç Filmde 'Şimdiki Zaman' Sıkıntısı: Herkes
Kendi Evinde, Dansöz ve Mayıs Sıkıntısı/ Selim Eyüboğlu / 81
Sinema ve Endüstri
Puro, Lüks'e; Yeşi lçam, Hollywood'a Karşı / Dilek Kaya Mutlu/ 89
Sinema Endüstrisinin Pazarlama ve Promosyon Stratej ilerinde
Yönelimler: Amerika ve Türkiye / Süheyla Kırca/ 95
Sinemada Ses ve Beden / İmge ve Benlik
Yeşilçam'da Sessiz Bedenler, Bedensiz Sesler / Nezih Erdoğan/ 1 07
Anlatı Sıkıntısını Aşan Bir Film Mayıs Sıkıntısı, Kendini Arayan Bir
Yönetmen N uri Bilge Ceylan / Bige Akdeniz/ 1 25
Ulusaşırı Türk Sineması / İçeriden ve Dışarıdan Bakışlar
Kısa ve Acısız ya da Uzun ve Acılı / Berrin Yanıkkaya / 1 33
Almanyalı Türk Türkiyeli Alman / Sultan Şahin Gencer/ 1 45
Türkiye'ye "İçer��en" ve "Dışarıgan" Bakışların Birl ikteliği: Karanlık
Sular / Yılanın Oyküsü /Kaya Ozkaracalar / 1 55
"Sınırı Geçmek: İkinci ve Üçüncü Neslin Otobiyografik Filmlerinde
Hatırlama ve U nutma" / Robin Curtis / 1 59

 

Mevcut Dosyalar:

FileAction
S_GcstlY4VodAwDownload

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

Share

Bir yanıt yazın