Ara
Generic filters

David Olroyd – İnsan Düşüncesinde Yerküre – Yerbilime Tarihsel Bir Bakış

Bir bilim dalı olarak, değişik alanlarda bağlar kurabilmektedir yerbilim. Bu nedenle kökleri milattan çok önce yaşamış insanların yapıtlarında aranabilmektedir, bulunabilmektedir. Çok sayıda önde gelen bilim

Read More