David Wells – Geometrinin Gizli Dünyası

Cassini ovali, kalkık küp, dört renk teoremi, Desarques şekli, Poncelet porizmi, Möbius şeridi, Fatou tozu, Euler çizgisi…Şüphesiz bütün bunlar çoğumuz için hiçbir anlam ifade etmiyor.David Wells, basit daireden karmaşık fraktala, Pisagor’dan Penrose mozaiğine dek uzanan…