Davud el-Kayseri – Tasavvuf İlmine Giriş

XIII. asrın son yarısı ile XIV. asrın ilk yarısında yaşamış olan Davud el-Kayseri, İbnü’l-Arabi sonrası tasavvufunun en önemli konusu olan vahdet-i vücud anlayışını felsefi bir dil kullanarak anlatmıştır. Bu yönüyle, teorik bilgi ile keşfi ilmi…