Dobrika Kosiç – Güneşe Doğru

Dobrika Kosiç bu romanında 1943 yılında Nazi işgali altındaki Sırp topraklarında olağanüstü kötü koşullar altında savaşan bir Partizan müfrezesinin öyküsünü dile getiriyor.Nazi işgalciler ve işbirlikçilerine karşı sürdürülen savaşın yanı sıra, acımasız doğaya, komuta düzeyindeki görüş…