İsmail Fazlıoğlu – Eskiçağda Dokuma

Bu çalışmanın amacı, Eskiçağ ‘daki dokumacılık ile ilgili konularda genel bir bilgi vermektir. Çalışmamız, dokuma tezgahları, dokuma çeşitleri, dokuma ile ilgili Mythos ‘tar ve dokuma tezgahı ağırlıkları gibi birbirine bağlı konuları içermektedir. Kuşkusuz böylesine farklı…