1. Home
  2. Edward W.Said

Etiket: Edward W.Said

Edward W. Said – Kış Ruhu

Bu seçki, Edward Said’in sürgün, göçmenlik, sömürgenin temsil edilme biçimi ve günümüzdeki edebiyat eleştirisi üzerine dokuz yazısını içeriyor.Akademi ve fikirler dünyası ile kaba siyaset, devlet iktidarı ve askeri güç dünyası arasındaki fiili yakınlıkların görmezden gelindiği…

Edward W. Said – Müzikal Nakışlar

Geçtiğimiz yüzyılın en etkili düşünürlerinden Edward Said, bu sefer Batı klasik müziğinin nasıl inşa edildiğine bakıyor. Kendisi de Adorno gibi bizzat iyi bir piyanist olan Said, Adorno’nun açtığı yoldan, onun izini sürüp bazen onunla tartışarak…

Edward W. Said – Entelektüel (Sürgün, Marjinal, Yabancı)

Düşünceyle arası zaten hiçbir zaman hoş olmamış bu topraklarda, düşünceyi ve onu cisimleştiren entelektüeli “terörize ederek etkisizleş-tirmeyi amaçlayan”, doğrudan doğruya “vatan hainliği” ile damga-layacak kadar pervasızlaşan bir zihniyet iyice egemenliğini kurmuş durumda. Milliyetçi ve dinsel…

Edward W. Said – Kültür ve Emperyalizm

Edward W. Said’den kapsamlı bir düşünsel ve siyasal sorgulama çabası…Şarkiyatçılık’ın derin bir ilgiyle karşılanan yazarı Edward W. Said, Kültür ve Emperyalizm’de on yedinci yüzyıldan başlayarak Körfez Savaşı’na kadarki dönem için Batı edebiyatı ve emperyalizm arasındaki…

Edward W. Said – Kültür ve Direniş (David Barsamian’la Konuşmalar)

“Biz tarihimizin önemli bir kısmında kapalı bir toplum olarak bırakıldık. Biz görünmez insanlarız, görünmez bir halkız. Biz hikâyemizi anlatmakta, anlatımızın bilinmesini sağlamakta pek başarılı olamıyoruz. Bu yüzden bizim asıl ihtiyacımız, örgütlü bir kampanya yürütmek. Henüz…

Edward W. Said – Şarkiyatçılık (Batı’nın Şark Anlayışları)

“Şark’ın kurulmuş bir şey olduğunu ileri sürüyorum kitabımda; coğrafi uzamların, bu uzamlara özgü din, kültür ya da ırksal özlere dayanılarak tanımlanabilecek yerli ve kökten ‘farklı’ sakinleri olduğu düşüncesinin tartışma götürür bir düşünce olduğunu iddia ediyorum.…

Edward W. Said – Oryantalizm Sömürgeciliğin Keşif Kolu

Oryantalizm, Avrupa’nın Doğu fikridir. Genellikle Doğu’yu anlatmaya çalışan ve Doğu’yu inceleyen bu ilim, Batı’da meydana getirilmiş ve Batı’nın çıkarlarına yönelik olmuştur. Edward Said bu kitabında Batılıların Doğu’yu nasıl çarpıtarak ele aldıklarını ve bunu hangi yöntemlerle…

Edward W. Said – Medyada Islam (Gazeteciler ve Uzmanlar Dünyaya Bakışımızı Nasıl Belirliyor)

Said bu kitabını ilk kez 1980’de, İran rehine krizi sırasında yazdı. Daha sonra 1997’de tekrar ele aldı, hem güncelleştirdi, hem genişletti. Medyada İslam, yazarın Şarkiyatçılık ve Filistin Sorunu konulu kitaplarını tamamlayıcı nitelikte bir eser olarak…

Edward W. Said – Haberlerin Ağında Islam

2000 yılının ortalarında İsrail ordusu, işgal ettiği Güney Lübnan’dan çekildi. Bölgeye Hizbullahmilitanları yerleşti. Bununla birlikte yine 2000 yılının Mayıs-Haziran aylarında Türkiye ve Batı medyasında İran’ın, uluslararası terörizmi desteklediği ve doğrudan uyguladığı şeklindeki iddialar yoğunlaştı. Yani…

Edward W. Said – Yersiz Yurtsuz

Edward W. Said’in, son yüzyılın en büyük entelektüellerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Oryantalizm kavramını, eleştirel bir kuramsal araç olarak, o ‘icat etti’. “Eski zamanlardaki” gibi, siyasal fikirleri doğrultusunda harekete geçen, angaje olan bir entelektüeldi. Yersiz Yurtsuz,…

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Araç çubuğuna atla