F. Zen – Semboller & İnsan Tohumu

Nesiller boyu süregelen bilinmeyenlerin sır dolu geçitlerinde ortaya çıkan gerçekler, açıklanamayan, açıklanmak istenmeyen efsanenin perdelerini bir kez daha araladı. Atlantis ve Mu… Diğerleri gibi onlar sadece görünendi… Tarih sayfalarına sığdırılması gereken hakikat, kimi medeniyetlerce masallara…