Rüştü Paşa – Ah O Yemen’dir (Yemen Hatıratı)

Elinizdeki kitap, Rüştü Paşanın 1327 (1911) yılında İstanbul Mat-baa-i Osmaniyede basılmış olan Yemen Hatırası adlı kitabının sadeleştirilerek Osmanlıcadan günümüz Türkçesine çevrilmiş biçimidir.Rüştü Paşa, Ahmet İzzet Paşa gibi devlet adamlarımızın da bulunduğu, 1905’te isyan eden ve…