Ara
Generic filters

Metin Sözen, Necdet Sakaoğlu – Şikari Karamanname (Zamanın Kahramanı Karamanîler’in Tarihi)

Kataloglarda Karamannâme, Kitâb-ı Karamaniyye, Kitâb-ı Tevârîh-i Karamaniyye şeklinde anılan eserin yazarı olarak zikredilen Şikârî’nin kimliği kesinlik kazanmamıştır. Müellifin “Şikârî” mahlaslı bir kişi olduğunu gösteren tek

Read More