Önder Kaya – Avrupa Tarihi – Roma İmparatorluğu’ndan Hitler’in Almanyası’na

Avrupa, halihazırda içinde yaşadığımız dünyanın değerlerini ve hakim anlayışını belirleyen en önemli kıta durumunda… Ancak bu kıtanın geçmişi hakkında yazılmış Türkçe kitap sayısı oldukça az… Elinizdeki kitap bu amaçla, İlkçağ’dan 20. Yüzyıl’a kadar uzanan süreçte…