Veysel Kılıç – Dilin İşlevleri ve İletişim

İnsanoğlunun en önemli varlığı dilidir kuşkusuz. Çünkü evren ve yaşama konusunda her şeyi dili aracılığı ile sorar, sorgular ve bulur. Ses imgelerinden yararlanarak karşındaki insanlarla iletişim kurar. İnsanoğlu dilini sözvarlığı, anlatım olanakları vd. yönlerden geliştirdikçe…