Nurhan Yentürk, Yakup Kepenek – Türkiye Ekonomisi

Bu çalışma, Türkiye ekonomisini, tarihsel ve yapısal öğe/eriyle bir bütünlük içinde ele almaktadır. Ekonomi politikalarının oluşumu, bunların iç ve dış nedenleri ve karşılıklı etkileşimiyle bu çerçevede yasal ve kurumsal düzenlemeler, yapıtın ana eksenini oluşturuyor. Bu…