1. Home
  2. Yaşar Nuri Öztürk

Etiket: Yaşar Nuri Öztürk

Yaşar Nuri Öztürk – Deizm

Kur’an, deizmi teşvik eden bir kitap değil ama ona kapı aralayan bir kitaptır. Deizmin aynı anda hem felsefî hem de teolojik karakteri bu inancın Tanrı dışında insanüstü tanımamasıdır. Deizmin bu temel karakteri onun kutsal kavramını…

Yaşar Nuri Öztürk – Batı Sömürgeciliği ve İslam Dünyası

“Öztürk, siyasal İslam’ın özel ajandasında belirlenen paradigmaların dışına çıktı; aynı zamanda dindar ve modern olma imkanı ile geleneksel İslam arasında sıkı bir bağ kurmak suretiyle Müslümanlara yeni bir ufuk açtı…” – El-Ahram Weekly, 1-7 Şubat…

Yaşar Nuri Öztürk – Saltanat Dinciliğinin Öncüsü Firavun – Çağdaş Firavunları Tanıma Kılavuzu

Kur’an’da 74 kez geçen firavun sözcüğü hem özel isim hem de cins ismi olarak alınmalıdır. Özel isim olarak anıldığında, Hz. Musa’nın tebliğine zulüm ve dehşetle karşı çıkan azgın despot bir diktatörü ifade eder. Cins ismi…

Yaşar Nuri Öztürk – Tarihi Boyunca Bektaşilik

Bektaşi ahlakının temelinde insana saygı yatar. Bu saygı, insan-Allah beraberliği veya Hak-halk aynlîği gibi temel bir inanışın uzantısıdır. İnsan, Allah’ın bu varlık âlemindeki en büyük zuhûru ve tecellesi olarak, muhteremdir. Ona saygı, ibadetlerin en büyüğü…

Yaşar Nuri Öztürk – Cevap Veriyorum (Gerçek Dini Arayanlarla Baş Başa)

Sorular binlercedir. Bunların çok acil olanlarına internetteki sitede cevap verilmiştir. O cevapların halk için önemli bulunanları da bu kitap bünyesine alındı. Hacmi büyütüp okuyucuyu yormamak için, 342 soruya cevap vermekle yetinilmiştir. Bu demektir ki, cevapların…

Yaşar Nuri Öztürk – İslam Nasıl Yozlaştırıldı

Bu eser, Kur`an`ın verileriyle ve Kur`an denetiminde, “İslam tarihi” olarak anılan sürecin eleştirisini amaçlayan bir denemedir. “Deneme” dememizin iki amacı var: Birincisi, bizim tespitlerimizin birer hüküm olmadığını, onların da eleştiriye açık olduğunu kabul ettiğimizi göstermektedir.…

Yaşar Nuri Öztürk – Hallac Mansur Ve Eseri-Kitabut Tavasin

bu eser, bir şehit-sufinin hayat ve düşüncelerini anlatmaktan çok daha fazla bir şeydir. Eserde, Hallac-ı Mansur’un çileli hayatı münasebetiyle İslam düşünce ve siyaset tarihinin alışılmışa hiç uymayan bir tahlili yapılmıştır. Müslüman dünyanın öz dinine ihanetleri;…

Yaşar Nuri Öztürk – Kur’an-ı Kerim Meali

Hamd olsun o Allah’aki, Kur’an’ı insanlık dünyasına indirdi. Salat ve selam olsun O Peygamber’e ki, Kur’an-ı insanlığa tebliğ edip bilirdi. Allah indirmesiydi, inmezdi; o Resul bildirmeseydi, bilinmezdi. Rahman, rahmetiyle öğretti Kur’an’ı; onunla iyiye ve güzele…

Yaşar Nuri Öztürk – Maun Suresi Böyle Buyurdu

Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk’ün sarsıntı yaratacak eseri! Bu kitap, şu 6 soruya Kur’an’ın verdiği cevapları gündem yapmaktadır: – Kamunun haklarını yiyenlerin din açısından durumları nedir?– Halkı soymayı kolaylaştırmak için dini, namazı, niyazı araç yapanların…

Yaşar Nuri Öztürk – Kur’an’ı Tanıyor musunuz?

Yaşar Nuri Öztürk asırlardır üstü örtülen Kur’an gerçeklerinin bir kısmının daha üstünü açıyor…İnsanlığın en yaşamsal kodlarını veren Kur’an Emevi dinciliği tarafından mezarlık kitabı haline getirilerek büyük bir insanlık suçu işlendi… devrimci düşünür Öztürk bu suçu…

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Araç çubuğuna atla