Ara
Generic filters

Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Cilt 05

[featured_image]
Download
FileAction
bK9TWPFEmXKwMQDownload

Dosya sayısı birden fazla olduğunda sayfanın altında mevcut dosyalar listesinden indirin.
  • Version
  • Download 488
  • Dosya Sayısı: 1
  • Oluşturma: 2023/06/01
  • Güncelleme: 2023/04/15

Bu çalışma İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-TV Bölümü ve British Council, lstanbul işbirliğiyle 1 8-1 9-20 Haziran tarihlerinde düzenlenen 'Türk Sineması'nda Yeni Yönelimler: Türk Film Araştırmaları' konferansının metinlerinden derlendi. Ağırlıkla genç akademisyen, araştırmacı ve yazarların ' orta' nesille bir araya geldiği bu toplantı aynı anda birçoğumuzun el atmak istediği, bölük pörçük, farkl ı yerlerde ve zamanlarda tanıştığımız, üzerine düşündüğümüz ama çok ürün veremediğimiz 'Türk Sineması'nı enine boyuna tartışma fırsatını verdi, hepimize. Fatih Özgüven'in Abdülhak Şinasi'den ödünç aldığı 'Türk Sineması ve Biz: Çam/ıca'daki Eniştemiz başlığı (2000 konferansından) bizim hareket noktamızdı. Hep g izli g izli keyfini çıkardığımız, ya da aldığımız hazzı açıklamaktan çekindiğimiz 'sinemamız' belki bizi değil, ama çok geniş bir seyirci kitlesini yıllarca tutkunu etti. 90'1arda bu bağlılık başka bir yoldan tekrar canlandı. Bu kez geniş seyirci kitlesini sinemada toplayan filmler kadar; bağımsız, marjinal örnekler de eski seyirci profiline pek benzemeyen yeni bir 'kitle' yarattı. Konferans boyunca bu iki alem arasında gidip gel indi. Eski ler, yeni ler, hatırası olanlar, tırışkalar (trash), oryantalistler, Batıcı lar tüm bu filmlerle aramıza mesafe koymadan, nostaljiye de çok kapı lmadan, hazzederek haşır neşir olduk.
Murat Belge, Türk Sineması'nın ortaya çıkışını tarihsel karşılaştırmalarla ve ağırlıkla Türk Edebiyatı'nın geçmişi ile karşı laştırarak konferansa çıkış noktası verdi. İki yabancı bildiri de vardı, Nevena Dakovic'in Balkanlar üzerine ve John Hill'in Küreselleşme Döneminde Ulusal Sinemalar'ın Hollywood'la nasıl yaşayacaklannı önerdiği çalışması.

Diğer bildiri ler sinemada Türkiye imgesini, Türk Sineması'nda 'kitsch' ve 'camp' kavramlarını, Yeşilçam'da Hol lywood etkilerini, Türk Sineması'nda kadının temsilini, sinemasal imgelerin dönüşümünü, 60'1ar Türk Sineması'nı, Türk Sineması'nda kimlikleri tartıştı.
Deniz DERMAN
Sinema ve Tarih
Sinema Ve Tarih / Cemal Kafadar - Agah Özgüç -
Giovanni Scognamillo- Deniz Bayrakdar / 15
Bir Deneyimin Tarihi; Tarih Deneyimleri Ve Deneyim Tarihi/
Zeynep Tül Akbal Süalp / 41
Sinemada Temsil Ve Tarihimiz/ Ayla Kanbur / 49
Fransız Firma Pathe Freres İstanbul'da, 1908-1914 /
Mustafa Özen / 57
Türkiye'de Sessiz Film Döneminde Film Müziği / Sadi
Konuralp / 65
Türk Sinema Tarihi Ve 'Kayıp' Filmler/ Elif Rongen Kaynakçı / 73
Türk Sinemasının Sözlü Tarihini Ararken: İlhan Arakon /
Övgü Gökçe/ 81
Tarihsel Süreçte Kıbrıs Türk Toplumu Ve Sinema İlişkileri /
İpek Halim - Bahar Taşeli / 93
Sinema ve Edebiyat
Edebiyatımızda Sinema: Ahmet Hamdi Tanpınar,
Ahmet Haşim Ve Ziya Osman Saba / Nezih Erdoğan / 107
Yeşilçam'dan Yazmak: Orhan Aksoy Filmleri Ve Kerime Nadir
Romanları/ Çetin Sarıkartal / 115
Masal Formunun Türk Sinemasının Oluşumuna Etkileri / Arif
Can Güngör / 127
�abahattin Eyuboğlu Ve "Anadolu Destanı"/ Berrin Avcı / 139
Sinema Politikaları ve Siyasi Dönemlere Göre Sinema
Çocuk Seyircilere Yönelik Yasal Kısıtlama Girişimleri: Fuat
Umay'ın Yasa Teklifleri (1926-1941) /Serdar Öztürk / 155
Siyasal İktidar - Sinema İlişkisi: Yorgun Savaşçı - Küçük Ağa /
Senem A. Duruel Erkılıç / 173
Yeşilçam'ın Yeşil Yüzü: Memleketim / Savaş Arslan/ 185
Bir Yönetmenin İzinde Ya Da Demirkubuz Hakkındaki
Yanılsamalara Dair ... / Zahit Atam/ 197
Sinemanın Gizli Kahramanları: Sinema Makinistleri/ Fatma
Küçükkurt - Levent Yaylagül / 227
Sineması Arkası ve Ötesi
Sinema Ve Reklamın Gizli Buluşması: Ürün Yerlqtirme /
Nilüfer Türksoy / 247
Film İmgelerinin Göçü / Canan Balan/ 257
Türk Sineması ve Kadın Kimlikleri
Türk Sineması: Kimlik Olgunlaş(Tır)Ma Enstitüsü/ Deniz
Bayrakdar / 275
Türk Sinemasının Evlatlık Kızları Türk Modernleşmesini
Sorguluyor: "Kezban Ve Mestan İstanbul'da" / Defne
Özonur / 303
"Öteki" Değişti Ama Kaderini Değiştiremedi/ Dilek Evirgen/ 313

 

Mevcut Dosyalar:

FileAction
bK9TWPFEmXKwMQDownload

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

Share

Bir cevap yazın