Ara
Generic filters

Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Cilt 06

[featured_image]
indir
FileAction
4Zx6euRhVE9ZdgDownload

Dosya sayısı birden fazla olduğunda sayfanın altında mevcut dosyalar listesinden indirin.
  • Version
  • Download 181
  • Dosya Sayısı: 1
  • Oluşturma: 2023/06/02
  • Güncelleme: 2023/04/15

Bu çalışma İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-TV Bölümü ve British Council, lstanbul işbirliğiyle 1 8-1 9-20 Haziran tarihlerinde düzenlenen 'Türk Sineması'nda Yeni Yönelimler: Türk Film Araştırmaları' konferansının metinlerinden derlendi. Ağırlıkla genç akademisyen, araştırmacı ve yazarların ' orta' nesille bir araya geldiği bu toplantı aynı anda birçoğumuzun el atmak istediği, bölük pörçük, farkl ı yerlerde ve zamanlarda tanıştığımız, üzerine düşündüğümüz ama çok ürün veremediğimiz 'Türk Sineması'nı enine boyuna tartışma fırsatını verdi, hepimize. Fatih Özgüven'in Abdülhak Şinasi'den ödünç aldığı 'Türk Sineması ve Biz: Çam/ıca'daki Eniştemiz başlığı (2000 konferansından) bizim hareket noktamızdı. Hep g izli g izli keyfini çıkardığımız, ya da aldığımız hazzı açıklamaktan çekindiğimiz 'sinemamız' belki bizi değil, ama çok geniş bir seyirci kitlesini yıllarca tutkunu etti. 90'1arda bu bağlılık başka bir yoldan tekrar canlandı. Bu kez geniş seyirci kitlesini sinemada toplayan filmler kadar; bağımsız, marjinal örnekler de eski seyirci profiline pek benzemeyen yeni bir 'kitle' yarattı. Konferans boyunca bu iki alem arasında gidip gel indi. Eski ler, yeni ler, hatırası olanlar, tırışkalar (trash), oryantalistler, Batıcı lar tüm bu filmlerle aramıza mesafe koymadan, nostaljiye de çok kapı lmadan, hazzederek haşır neşir olduk.
Murat Belge, Türk Sineması'nın ortaya çıkışını tarihsel karşılaştırmalarla ve ağırlıkla Türk Edebiyatı'nın geçmişi ile karşı laştırarak konferansa çıkış noktası verdi. İki yabancı bildiri de vardı, Nevena Dakovic'in Balkanlar üzerine ve John Hill'in Küreselleşme Döneminde Ulusal Sinemalar'ın Hollywood'la nasıl yaşayacaklannı önerdiği çalışması.

Diğer bildiri ler sinemada Türkiye imgesini, Türk Sineması'nda 'kitsch' ve 'camp' kavramlarını, Yeşilçam'da Hol lywood etkilerini, Türk Sineması'nda kadının temsilini, sinemasal imgelerin dönüşümünü, 60'1ar Türk Sineması'nı, Türk Sineması'nda kimlikleri tartıştı.
Deniz DERMAN
Sinema ve Tarih
Türk Sinema Tarih inde Seyir / Giovanni Scognamillo / 13
Ayastefanos'taki Rus Abidesi : Kim Yıktı? Kim Çekti? Kim
'�azdı?' / Dilek Kaya Mutlu / 17
Erken Cumh u riyet Yıllarında Sinema Konusunda Başa rısız
Kalmış İ ki Girişim: Çekilemeyen İki Propaganda Fi lmi ( 1939)
ve İ bret Yerleri Projesi ( 1923) /Serdar Öztürk / 31
Sinema ve Türler
'Öteki'yle Üçüncü Türden Yakın İlişkiler: Tarihsel Kostüme
Filmler ve İ kizl ik M iti /Ahmet Gürata / 43
'Tarihi' Türk Filmlerinde 'İyi ve Kötü Adam Olmak' / Gökçe
ispi ! 57
Batının Teknolojik Düşlerine ' Buradan' Bir Bakış Olarak Turist
Ömer Uzay Yolunda / Alper Akyüz / 65
Türk Sinemasının Güneydoğu'ya Bakışı : 1 960-1990 Arası
Güneydoğu Anadolu Köy Filmlerinde Merkez-Yerel İlişkisi /
Gülsüm Depeli / 77
Eşkıyanın Sonu ya da Eşkıya Düze İnince / Senem A. Duruel / 95
Seks Sinemasının ötekileştirilmesi / Kaya Özkaracalar /
Sinema ve Seyir
Seyir İçinde Belleğin Seyri Unutuşun Ve Hatırlamanın Sancısı
ve Ömer Kavur Filmlerinde Toplumsal Tarihin Bireye Bağlanı şı ... / Ayla Kan bur/ 1 13
Geleceğin Puslu Havasında Silik Duranı Unutma! / Tül Akbal
Süalp / 121
İçine Düşülen Zaman, Bizi Kuşatan Mekan : ·Kasaba'dan Mayıs
Sıkmtısı'na Seyirci İçin Bırakı lmış Zaman ve Mekan Boşlukları
Özge Özyılmaz / 1 29
Kısa Filmciler: İ nci Denizin Dibinde mi? / Deniz Bayrakdar/ 137
Kim Seyreder, Kim Bilir? Gölge Oyunu Filminde Seyir-Anlatı
İlişkisi / Çetin Sarıkartal / 149
Sinema ve Diğer Mecralar
"Hafızamızı Sinemada Kaybettik": Sinema, Tarih, Edebiyat ve
Kara Kitap/ Ece Aykol / 159
Mülk ve Erhperyal Hayal ler / Alper Kırklar/ 171

 

Mevcut Dosyalar:

FileAction
4Zx6euRhVE9ZdgDownload

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

Share

Bir yanıt yazın