Ara
Generic filters

Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Cilt 07

[featured_image]
indir
FileAction
nF2ruLurvYOZYgDownload

Dosya sayısı birden fazla olduğunda sayfanın altında mevcut dosyalar listesinden indirin.
  • Version
  • Download 334
  • Dosya Sayısı: 1
  • Oluşturma: 2023/06/02
  • Güncelleme: 2023/04/15

Bu çalışma İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-TV Bölümü ve British Council, lstanbul işbirliğiyle 1 8-1 9-20 Haziran tarihlerinde düzenlenen 'Türk Sineması'nda Yeni Yönelimler: Türk Film Araştırmaları' konferansının metinlerinden derlendi. Ağırlıkla genç akademisyen, araştırmacı ve yazarların ' orta' nesille bir araya geldiği bu toplantı aynı anda birçoğumuzun el atmak istediği, bölük pörçük, farkl ı yerlerde ve zamanlarda tanıştığımız, üzerine düşündüğümüz ama çok ürün veremediğimiz 'Türk Sineması'nı enine boyuna tartışma fırsatını verdi, hepimize. Fatih Özgüven'in Abdülhak Şinasi'den ödünç aldığı 'Türk Sineması ve Biz: Çam/ıca'daki Eniştemiz başlığı (2000 konferansından) bizim hareket noktamızdı. Hep g izli g izli keyfini çıkardığımız, ya da aldığımız hazzı açıklamaktan çekindiğimiz 'sinemamız' belki bizi değil, ama çok geniş bir seyirci kitlesini yıllarca tutkunu etti. 90'1arda bu bağlılık başka bir yoldan tekrar canlandı. Bu kez geniş seyirci kitlesini sinemada toplayan filmler kadar; bağımsız, marjinal örnekler de eski seyirci profiline pek benzemeyen yeni bir 'kitle' yarattı. Konferans boyunca bu iki alem arasında gidip gel indi. Eski ler, yeni ler, hatırası olanlar, tırışkalar (trash), oryantalistler, Batıcı lar tüm bu filmlerle aramıza mesafe koymadan, nostaljiye de çok kapı lmadan, hazzederek haşır neşir olduk.
Murat Belge, Türk Sineması'nın ortaya çıkışını tarihsel karşılaştırmalarla ve ağırlıkla Türk Edebiyatı'nın geçmişi ile karşı laştırarak konferansa çıkış noktası verdi. İki yabancı bildiri de vardı, Nevena Dakovic'in Balkanlar üzerine ve John Hill'in Küreselleşme Döneminde Ulusal Sinemalar'ın Hollywood'la nasıl yaşayacaklannı önerdiği çalışması.

Diğer bildiri ler sinemada Türkiye imgesini, Türk Sineması'nda 'kitsch' ve 'camp' kavramlarını, Yeşilçam'da Hol lywood etkilerini, Türk Sineması'nda kadının temsilini, sinemasal imgelerin dönüşümünü, 60'1ar Türk Sineması'nı, Türk Sineması'nda kimlikleri tartıştı.
Deniz DERMAN
Türk Sinemasında ve Ötesinde Para
Sinema Dış Alım ve Bir Öncü / Giovanni Scognamillo / 19
Ulusal Film Politikaları : Ekonomi ve Kültür Arasında / John Hill / 23
Si nema ve Para Sırp Sineması : Gerçekler ve Rakamlar / Nevena
Dakovic / 31
Sinemada Ortak Yapım Sanatı / Renate Roginas / 41
Para Mutlu Sonu Arar / Roland Keller/ 47
Filmlerde Para İnsanları
Gündelik Hayatın İçerisinde Metalaşan Aşk: Sinemada Aşk ve
Paranın Karşılaşması / Nigar Pösteki / 59
Türk Sinemasında Para Olgusu / H. Aslı Selçuk/ 77
Türk Si nemasının Satın Aldıkları ve Alamadıkları / Meral Özçınar /
83
Uylaşım ve Farklılaşma : Film Türleri ve Paranın Alegorik Sunumu
Lale Kabadayı / 93
İstanbul Convertible / Deniz Bayrakdar - Elif Akçalı / 105
Yeşilçam ve Para
Yeşilçam ve Para / Fuat Erman (Moderatör) / Hülya Koçyiğit
(Oyuncu) / İzzet Günay (Oyuncu) / Şeref Gür (Yapımcı) / 117
Ba§ımsız Yapımcılar ve Yönetmenler
Bağımsız Yapımcılar ve Yönetmenler / Zeynep Özbatur (Moderatör)
/ Derviş Zaim (Yönetmen) / Semih Kaplano§lu (Yönetmen) /
Defne Kayalar (Yapımcı) / Pelin Esmer (Yönetmen) / Hüseyin
Karabey (Yönetmen) / 145
Yapımcı Yönetmenler
Yapımcı Yönetmenler 1 / Çetin Sarıkartal (Moderatör)/ Yılmaz
Erdo§an (Yönetmen, Oyuncu-BKM) / 177
Yapımcı Yönetmenler il / Çetin Sankartal (Moderatör) / Ezel Akay
(Yönetmen, Oyuncu- İFR) / Serkan Çakarer (Yapımcı- İFR) / 207
Yapımcı ve Yönetmenler III / Çetin Sarıkartal (Moderatör) / Sinan
Çetin (Yönetmen) / 227
Sinema Salonları ve Da§ıtımcılar
Sinema Salonları ve Dağıtımcılar / Özer Bereket (Moderatör) /
Orhan O§uz (Yönetmen) / Adnan Akdemir (AFM Sinemaları) /
Yalçın Balcı ( Doğan Yayıncıl ık) / 245
Küçük Bütçeli Yapımlar
Televizyon Dizileri Türk Sineması'nın Sermaye Sorununa Bir Çözüm
mü? / Gülçin Çakıcı / 275
Türk Sineması'nda Bir Yönetmen- Anlatım Dili Ekseninde Bir Karşı
Alan Olarak Düşük Bütçeli Yapımlar / Tülay Çelik/ 289
Türk Filmlerinin Pazarlama Stratejilerinde Yeni Paradigmalar; Star
Öldü Yaşasın Yeni Star- Yönetmen / Hülya Önal / 307
Türk Sinemasında Oyuncular
Türk Sinemasında Oyuncular / Çetin Sarıkartal (Moderatör) / Haluk
Bilginer (Oyuncu) / Demet Akba§ (Oyuncu) / Şerif Sezer (Oyuncu) /
319
Sinema Yazarları ve Eleştirmenleri
Sinema Yazarları ve Eleştirmenleri / Tül Akbal Süalp (Moderatör) /
Yamaç Okur (BÜ Mithat Alam Fi lm Merkezi, Altyazı Dergisi, Hisar
Kısa Film Festivali) / Atilla Dorsay (Eleştirmen, yazar) / Özgür
Şeyben (Antrakt Gazetesi) / Zahit Atam (Yeni İnsan, Yeni Sinema
Dergisi) / 345
Film Festivalleri ve Para İlişkisi
Film Festivalleri ve Para İlişkisi / Levent Soysal (Moderatör) /
Ahmet Boyacıoğlu (Ankara Sinema Derneği Başkanı) / Sevinç
Baloğlu (Türsak) / Azize Tan (İKSV) / Ömür Bozkurt (İKSV) /
Pelin Turgut (İf İstanbul) / 377
Kültür Merkezleri ve Sinema Destekleri
Kültür Merkezleri ve Sinema Destekleri / Ayten Görgün (Moderatör) /
Yalçın Baykul (Goethe Institut) / Guillaume Pierre (Institut Français
d1stanbul) / Chris Edwards (British Council) / 401
Kısa Filmler, Yeni Teknolojiler ve Krizler Açısından
Türk Sinemasında Para
Kısa Filmin Doğası ve Kısa Fi lm Yapım-Yönetim Özel likleri /
Nezih Orhon/ 421
Sayısal Sinema ve Olası Etkileri / Oktay Yalın/ 431
Türk Sinema Sektörü: Eurimages / Sponsorlu klar
Türk Sinema Sektörünün Ekonomik Yapısı / Tekin Özertem / 443
Türk Sinemasında Sponsorluk: Efes Pi lsen Filmleri / Zeynep Çetin
Erus - Nilay Ulusoy/ 453
Sinema ile Parayı Bağlayan Köprü : Sinema Endüstrisi / Emrah Suat
Onat/ 467
Yeşilçam ve İktisadi Krizlerine Sosyolojik Bir Yaklaşım
Yeşilçam ve İktisadi Krizlerine Sosyolojik Bir Yaklaşım / Zahit Atam
/ 485

 

Mevcut Dosyalar:

FileAction
nF2ruLurvYOZYgDownload

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

Share

Bir yanıt yazın