Ara
Generic filters

A. Shpirt – Bilimsel Teknolojik Devrim ve Üçüncü Dünya

Bilim ve teknolojideki ilerlemeler, çağımızda, tüm toplumları derinden etkilemektedir. Bunu her alanda görmek olanaklı.Dünya emperyalist-kapitaiist sistemi, bilimsel-teknolojik devrimin kazanımlarını çıkarları açısından değerlendir¬mek istemekte, bu yolda

Read More