Davut Recep Ergüç – Ötügen’den Ankara’ya Türk Tarihi

Tarih dersinin öğretiminde ve öğreniminde haritaların sağladığı kolaylıkların önemi herkesçe bilinmektedir. Tarih öğretiminde yer, zaman, neden ve sonuç önemlidir. Bunlar olmadan tarih öğretimi yapılamaz. Görsel araç-gereçler olmadan da tarih dersi zevkli hale getirilemez. Bütün öğretim…