1. Home
  2. Türk Tarihi

Etiket: Türk Tarihi

Semih Mümtaz S. – Tarihimizde Hayal Olmuş Hakikatler

Eski adamlar, eski saraylar, eski konaklar ve yalılar, eski mehtap alemleri, eski âdetler, eski bayramlar ve muayedeler, eski padişahlar, sultanlar ve hususi hayatları. eski ziyafetler, düğünler ve eğlenceler, cenevre’de okuyan Türklere ait hatıralar. müellifin bizzat…

Sabri Arıkan – Kırım’daki Soykırımı Unutmayınız

Kırım’daki soykırımı unutmayınız, SABRİ ARIKAN tarafından kaleme alınmıştır. Kitap 1994 yılında YENİ DOĞUŞ MATBAASI tarafından [ANKARA] yayınlanmıştır. *.PDF İNDİRDestek UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde…

Fuat Dündar – İttihat ve Terakki’nin Müslümanları İskân Politikası (1913-1918)

Türkiye’nin nüfus yapısı, büyük oranda Osmanlı’nın son döneminden mirastır. Göç ve iskânın Anadolu’nun Türkleşmesindeki önemini anlamak için kendi aile geçmişlerimize bakmamız yeterli olur. Türkiye’nin etnik ve dinsel yapısının yeniden şekillenmesi, Milli Mücadele’den çok İttihat ve…

Fuat Dündar – Modern Türkiye’nin şifresi – İttihat ve Terakki’nin etnisite mühendisliği, 1913-1918

Yirminci yüzyılın başı, Osmanlı İmparatorluğu’nun etnik haritasının çizildiği, tebaanın etnik kökenlerine göre hesaplandığı, yerleşim alanlarının nasıl yeniden biçimlendirileceğinin sorgulandığı bir dönemeçtir. İttihat ve Terakki, Osmanlı Devleti’nin dinsel cemaatlere yönelik olarak kullandığı takibat metotlarını geliştirip “modernleştirerek”…

Davut Recep Ergüç – Ötügen’den Ankara’ya Türk Tarihi

Tarih dersinin öğretiminde ve öğreniminde haritaların sağladığı kolaylıkların önemi herkesçe bilinmektedir. Tarih öğretiminde yer, zaman, neden ve sonuç önemlidir. Bunlar olmadan tarih öğretimi yapılamaz. Görsel araç-gereçler olmadan da tarih dersi zevkli hale getirilemez. Bütün öğretim…

Ziya Gökalp – Türk Devletinin Tekamülü

Ziya Gökalp, çağının fikri liderliğini yapmış, toplum ve düşünce hayatımıza yön vermiş bir dahi olarak yakın tarihimizde önemli bir yer işgal etmektedir. 19. asrın sonlarında Ahmet Vefik Paşaların, Süleyman Hüsnü Paşaların temelini attıkları Türkçülük fikrini…

David Hotham – Türkler (1-2 Cilt)

Yabancı bir haber ajansının muhabiri olarak uzun yıllar yurdumuzda kalan David Hotham, bir yandan günlük olayların haberlerini ülkesine gönderirken, bir yandan da Türkiye’yi tanıma çabalarına girişmiştir. Yazar, büyük illerden köylere kadar yaptığı gezilerle Türkleri yakından…

Türkiye Tarihi – Ümit Hassan, Halil Berktay, Ayla Ödekan (4.cilt)

Türkiye Tarihi, Oğuz Akkan ile Sina Akşin’in 1980 yılında oluşturdukları bir tasarının ve uzunca bir çalışma ve hazırlık döneminin ürünüdür. Türkiye Tarihi 5 ciltten oluşmaktadır. Her ciltte, dönemin siyaset, iktisat, düşünce, mimarlık ve sanat tarihleri…

Türkiye Tarihi – Ümit Hassan, Halil Berktay, Ayla Ödekan (3.cilt)

Türkiye Tarihi, Oğuz Akkan ile Sina Akşin’in 1980 yılında oluşturdukları bir tasarının ve uzunca bir çalışma ve hazırlık döneminin ürünüdür. Türkiye Tarihi 5 ciltten oluşmaktadır. Her ciltte, dönemin siyaset, iktisat, düşünce, mimarlık ve sanat tarihleri…

Türkiye Tarihi – Ümit Hassan, Halil Berktay, Ayla Ödekan (2.cilt)

Türkiye Tarihi, Oğuz Akkan ile Sina Akşin’in 1980 yılında oluşturdukları bir tasarının ve uzunca bir çalışma ve hazırlık döneminin ürünüdür. Türkiye Tarihi 5 ciltten oluşmaktadır. Her ciltte, dönemin siyaset, iktisat, düşünce, mimarlık ve sanat tarihleri…

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Araç çubuğuna atla