Derek Bickerton – Adem’in Dili – İnsan Lisanı Nasıl Yarattı, Lisan İnsanı Nasıl Yarattı

Derek Bickerton, bugün sahip olduğumuz haliyle bir lisan yaratmak için biyolojinin ve kültürün nasıl bir etkileşim içine girmiş olabileceğini araştıran az sayıdaki kişiden birisidir. Bickerton “Sanırım bazı insanlar, gitgide zekâları artan atalarımızın bir gün uyanıp,…