Ara
Generic filters

Dominique Schnapper – Yurttaşlar Cemaati Modern Ulus Fikrine Dair

“Demokratik ulus fikri yaratıcı bir ütopyadır. İnsanın ihtisasa değil de akla çağrıda bulunan tüm yaratıları gibi, bu f,ikir de özünden kırılgandır, her zaman tehdit altındadır,

Read More

Dominique Schnapper – Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki İle İlişki

Dominique Schnapper bu eserinde, sosyoloji tarihinin özgün akışı içinde kalarak, bu tarihin ulusal üsluplar çerçevesi içinde nasıl yapılandığını ortaya koyup, bunların köken ve öncelik bakımından

Read More