Mustafa Sönmez – Gelir Uçurumu

Kriz, emek gelirlerini vurarak yoksullaşma sürecine yeni bir ivme katarken, para-sermaye sahipleri, özellikle de devalüasyon öncesi birikimlerini döviz olarak tutanlar bir gecede olağanüstü kazançlar elde ettiler. Bu kaotik durumun ülkedeki gelir eşitsizliğini 2000 öncesinden çok…