1. Home
  2. Encore Yayınları

Etiket: Encore Yayınları

Slavoj Zizek – 1968

Felsefi/politik metinlerden oluşan “Tin Kemiktir” ve popüler kültür metinlerini içeren “Bilinmeyen Bilinenler” serisi farkında olmadığımız ya da görmezlikten geldiğimiz, Lacan’m “kendini bilmeyen bilgi” olarak tanımladığı alanlara odaklanıyor.”Soytarıca çıkışlar sergileyen ve Carla Brunîyle evlenen Sarkozy’nin Fransa…

Slavoj Zizek – İdeolojinin Aile Miti (Bilinen Bilinmeyenler Serisi 7. Kitap)

Slavoj Zizek, Crichton’un romanlarından, Steven Spielberg filmlerine ve Titanik’ten Kızıllar’a kadar Hollywood filmlerinin tamamına yakınının aile draması koordinatlarına göre inşa edildiğini, hatta Stalinist film üretiminin dahi Hollywood’un bu tarzından etkilendiğini ileri sürer. Tipik bir Hollywood…

Slavoj Zizek – Komünist Ufuk (Tin Kemiktir Serisi 6. Kitap)

“Bugün Komünizm bir çözümün adı değil, bir sorunun adıdır: Bütün boyutlarıyla bir paylaşım sorunudur – yaşamımızın özü doğanın paylaşımı sorunu biyogenetik paylaşımızmızla ilgili sorun, kültürel paylaşım (“entellektüel mülkiyet”) sorunu ve sonucu ama en önemli olan…

Slavoj Zizek – Kıyametin Versiyonları (Tin Kemiktir Serisi 5. Kitap)

“Yirminci yüzyılda Sol, ne yapması gerektiğini (proletarya diktatorlüğünü kurmak, vb.) biliyordu, ancak bunun için bir fırsatın doğmasını sabırla beklemek zorundaydı. Bizim durumumuzsa, bu sevimsiz halin tam tersidir. Bugün biz, ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz buna mukabil…

Slavoj Zizek – Hiçten Az – Hegel ve Diyalektik Materyalizmin Gölgesi

İdeolojinin Yüce Nesnesi kitabıyla felsefe dünyasına deyim yerindeyse bir meteor taşı gibi düşmüştü Zizek. O zamanın felsefi müesses nizamınca artık neredeyse sorgusuz sualsiz kabul edilen varsayımları sarstı ve dünyayı onu dönüştürme hedefini bir yana bırakmaksızın…

Slavoj Zizek – Günümüz İdeolojisinden Kesitler

Siberâlem üzerinde kontrol kurmak için verilen bu mücadele … Bugünün sınıf mücadelesinin kilit önem taşıyan bir veçhesidir; bu haliyle, sınıf mücadelesinin sıhhat ve afiyette olduğunu ispatlamaktadır. Başkan Obama sorumsuz bir şekilde siyasi hayata ‘sınıf savaşı’nı…

Slavoj Zizek – Antigone’nin Üç Yaşamı

Zizek bu sefer, belki de kendisinden hiç beklenmedik bir kurmaca eserle çıkıyor karşımıza: Antigone’nin Üç Yaşamı. Klasik mitologyanın en temel eserlerinden olan Antigone’yi Lacan katıksız bir arzu modeli olarak ele alır. Bu eser Platon, Hegel,…

Slavoj Zizek – Mimari Paralaks

Slavoj Zizek’in Encore için seçtiği popüler kültür metinlerinden oluşan “Bilinmeyen Bilinenler” adlı küçük kitaplar serisinden yayınlanan Mimari Paralaks’ta dış ve içeri arasındaki boşluğu mimarinin nasıl çok amaçlı, eşitlikçi görünüm altında doldurmaya çalıştığı tartışılıyor. Zizek zamanımızın…

Slavoj Zizek – Önce Trajedi Sonra Komedi

Soyları tükenmekle karşı karşıya kalmış türleri kurtarmak, dünyayı küresel ısınmadan kurtarmak, AİDS hastalarını kurtarmak, kaynak yetersizli­ğinden ölen hastaları kurtarmak, açlıktan ölen çocukları kurtarmak… Bütün bunlar biraz daha bekleyebilir, ama “Bankaları kurtar!” çağrısı hemen bir müdahale…

Slavoj Zizek – Tehlikeli Rüyalar Görme Yılı

Memnuniyetsizliğin altan alta işleyişi devam ediyor. Öfke büyüyor, isyanların ve kargaşaların yeni dalgaları başlayacak. Niçin? Çünkü 2011 olayları yeni bir politik gerçekliğin önceden habercisi. Bu gerçeklik şimdinin içinde hareketsiz yatan ütopyacı geleceğin sınırlı, bozuk -hatta…

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Araç çubuğuna atla