1. Home
  2. Eric J. Hobsbawm

Etiket: Eric J. Hobsbawm

Eric J. Hobsbawm – İlk Sınıflı Toplumlar Asyagil Üretim Tarzı ve Doğu Despotizmi

Kenan Somer: İlk Sınıflı Toplumlar, Asyagil Üretim Tarzı ve Doğu Despotizmi Jean Suret-Canale: İlk Sınıflı Toplumların İrdelenmesinin Teorik Sorunları Eric Hobsbawm: Marx iile Engels’in Yapıtlarında Prekapitalist Kuruluşlar Ernst Hoffmann: Sosyo-Ekonomik Kuruluşlar ve Tarih Bilimi G.…

Eric J. Hobsbawm, Terence Ranger – Geleneğin İcadı

Bugün eski devirlerden geldiğini varsaydığımız geleneklerin büyük kısmı, aslında görece yakın zamanlarda “icat edilmiş olan” geleneklerdir. Bu gelenekler icat edilirken mutlaka belli bir tarihsel geçmişe referans yapılır ve geçmişle bir süreklilik kurulmaya çalışılır. Oysa bu…

Eric J. Hobsbawm – Tuhaf Zamanlar

20. yüzyıl tarihini diğer asırlarınkinden ayıran en önemli izler; dünya savaşları, siyasal devrimler, imparatorluklardan ulus devletlere geçişler, kültürel alt üst oluşlar, toplumsal çatışmalar, iktisadi düzenler ve düzensizlikler ve tüm bunların etrafında oluşan modern kültürel bir…

Eric J. Hobsbawm – Tarih Üzerine

Eric Hobsbawm bu kitaptaki kışkırtıcı denemelerinde, tarihin kuramı, pratiği ve gelişmesi ile modern dünyayla bağı üzerine düşüncelerini bir araya topluyor. Hobsbawm’ın çok geniş bir alana yayılan konular hakkında son yirmi küsur yılda kaleme aldığı yazılar…

Eric J. Hobsbawm – Sanayi ve İmparatorluk

Endüstri Devrimi, dünya tarihindeki en önemli dönüşümdür. Bu devrimin tarihi, bir süre için tek bir ülkenin, İngiltere’nin tarihiyle örtüştü. Hobsbawm’ın bu yapıtı, İngiltere’nin endüstri çağının süper gücü olarak ortaya çıkışını, zamanla öncü rolünü kaybedişini ve…

Eric J. Hobsbawm – İmparatorluk Çağı

Burjuvazi tarafından burjuvazi için yaratılmış bir çağı sona erdiren 1914 yılının yarattığı aşılması olanaksız uçurumun karşı tarafından bakıldığında, Batı dünyasının benzersiz bir barış çağını temsil eden imparatorluk Çağı, üst ve orta sınıflar açısından bir kayıp…

Eric J. Hobsbawm – Milletler ve Milliyetçilik (1870’den Günümüze)

On dokuzuncu ve yirminci yüzyıl tarihi denince akla gelen ilk isimlerden biri olan E. J. Hobsbawm, Milletler ve Milliyetçilik’te, milletin icadını, tam da yok olmaya başladığı bir tarihsel andan geriye bakarak anlatıyor. Kitap, artık milliyetçiliğin…

Eric J. Hobsbawm – Küreselleşme Demokrasi ve Terörizm

Bugün, 20. yüzyılın egemen birimi ‘bağımsız teritoryal devlet’in değişim geçirdiği bir sürecin içindeyiz. ‘Küreselleşme’ adı verilen bu dönemin tipik özelliği, ekonomik, bilimsel ve kültürel alanlarda alıp başını gitmekte olan bu eğilime, siyaset ve devlet alanlarında…

Eric J. Hobsbawm – Kısa 20. Yüzyil 1914-1991 Aşırılıklar çağı

Hobsbawm yapıtta 1914’den Sovyet çağının sonuna kadar yaşanan “Kısa Yirminci Yüzyıl”ı bir tarihsel perspektif içinde ele alıyor. “Kısa Yirminci Yüzyılı, yani Birinci Dünya Savaşı’nın patlamasından SSCB’nin çöküşüne kadar geçen yılları, geriye baktığımızda sona erdiğini görebildiğimiz…

Eric J. Hobsbawm – Fransız Devrimine Bakış

‘Sıradan insanların -yapmaları şöyle dursun- devrim istedikleri bir çağ, olağandışı bir çağdır. Ayrıca devrim korkusu, her zaman için devrimin gerçek bir ihtimal olmasından daha yaygın bir olgudur. Fransız Devrimi de ‘Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik’ sloganıyla son…

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Araç çubuğuna atla