1. Home
  2. Türk büyükleri dizisi

Etiket: Türk büyükleri dizisi

Erdoğan Merçil – Gazneli Mahmud (Türk büyükleri dizisi:30)

Türklerin tarih boyunca yayıldıkları ve devletler kurdukları ülkelerden birisi de .Afganistan’dır. Türkler bu bölgede M .Ö. Il. yüzyıldan itibaren devletler kurmuşlardı. Bu Türk devletlerinden birisi de hakimiyetini daha sonra Hindistan’a da yayan Gazneliler (963-1186) idi.…

Fahrettin Olguner – Farabi (Türk büyükleri dizisi:29)

Farabi kimdir, nasıl bir adamdır? Asıl adı ne idi? Nerede doğdu, nerede büyüdü, nerede yaşadı ve hangi millete mensup idi? Hangi kültürün, ya da kültürlerin içinde yetişmişti? Acaba başka Farabi ler yok muydu? Her doğup…

İlhan Geçer – Ömer Bedrettin Uşaklı (Türk büyükleri dizisi:28)

Ömer Bedrettin Uşaklı, gönlümce olan, bana seslenen şairlerimizden biridir. Ortaokul sıralarında düzenlediğim şiir. defterimde, onun pek çok şiirine yer vermişimdir. Sonraları da, Ömer Bedrettin Uşaklı’.nın şiirlerini daiına zeılkle ve severek okudum.Kültür Bakanlığı Öm.er Bedrettin Uşaklı…

Muhtar Tevfikoğlu – Rıfkı Melûl Meriç (Türk büyükleri dizisi:27)

«Zaman öyle bir şeydir ki döner,döner, döner, yine en doğrusu üsteçıkar. »– Akil Muhtar Özden Üstad Yahya Kemal, Rıfkı Melul Meriç’e ithaf ettiği «Itri» şiirinde, büyük san’atkarın belki binden fazla bestesinin kaybolduğunu söyledikten sonra,O ki…

Eyyüp Sanay – Hilmi Ziya Ülken (Türk büyükleri dizisi:26)

Milletler, uzun bir tarihî süreç içinden geçerek oluşurlar. Onlar hem geçmişin derin izlerini taşırlar ve hem de geleceğe damgasını vuracak olan potansiyel enerjiyi oluştururlar. Gelecek geçmişin birikimlerinin hasılası olan bu potansiyel güçle bütünleşerek \kendi şahsiyetini…

İsmail Parlatır – Recai-zade Mahmut Ekrem (Türk büyükleri dizisi:25)

Tanzimat döneminin çok yönlü bir sanatçısı olan Recaî-za- de Mahmut Ekrem, edebiyatımızın yenileşmesinde ve gelişmesinde emeği geçen yazarların başında gelir. Kendinden önce Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal yenilik yolunda ona büyük ölçüde ışık tuttular. O…

Yılmaz Öztuna – Hacı Arif Bey (Türk büyükleri dizisi:24)

Hacı Arif Bey ( 1831 -1885), Türk Musikisi’nin en büyük birkaç bestekarından biridir. Tanzimat döneminin en büyük besteka rı … Nedir Tanzimat? Osmanlı Türk devlet ve toplumunun batıya açılmasıdır. iddia edildiği gibi batı «mukallidliği» değildir.…

Saim Sakaoğlu – Dadaloğlu (Türk büyükleri dizisi:23)

Dadaloğlu; Kayseri Kahramanmaraş – Adana üçgeni içinde yaşamış, Toroslann gür sesi Karacaoğlan kadargüçlü bir saz şairimizdir. Onunla ilgili hütün kitaplar, Dadaloğlu’nun şiir gücünü değil, haklı veya haksız, Osmanlı împaratorluğu’na karşı koymasını ön plana almışlardır. Böyle…

Abdülkadir Karahan – Nefi (Türk büyükleri dizisi:22)

Bu kitap; yedi yüz yılı aşan bir tarihe sahip Klasik Türk Edebiyatının gür sesli, fervasız şairi, ifade ve uslup gücü, tartışma üstünde tutulan övgü ve yergi ustası Erzurumlu Ömer Nef’i (1572-1635) ‘nin hayatı, eserleri, sanatı,…

Şükrü Kurgan – Nasrettin Hoca (Türk büyükleri dizisi:21)

Nasrettin Hoca yalnız Anadolu Türklüğünün değil, bütün Türk aleminin, ayrıca Balkan ve Batı uluslarının tebessüm kaynağı olmuş, kişiliği Çin sınırını aşan bir evrensellik kazanmıştır. İnsanı hayvandan ayıran bu gülme yeteneğini küçümsememek gerekir, çünkü gülme mutluluğun…

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Araç çubuğuna atla